Le reve dans studio

Privacyverklaring

Uw privacy is voor Balletstudio Le Rêve van groot belang. Omdat Balletstudio Le Rêve persoonsgegevens over u kan verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Balletstudio Le Rêve, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier of aanmeldingsformulier op de website aan Balletstudio Le Rêve verstrekt, legt Balletstudio Le Rêve in deze privacyverklaring uit wat zij doet met de informatie die zij over u te weten komt.

 

Indien u vragen heeft of wilt weten wat we van u bijhouden, kunt u contact opnemen met Balletstudio Le Rêve. De contactgegevens vindt u onderaan deze privacyverklaring.

 

Hieronder kunt u lezen over de persoonsgegevens die worden verwerkt, waarom Balletstudio Le Rêve gegevens nodig heeft en hoe lang Balletstudio Le Rêve gegevens bewaart.

 

1. Bij het invullen van het contactformulier kan Balletstudio Le Rêve de volgende persoonsgegevens verwerken:

 

Uw naam

Uw e-mailadres

 

Balletstudio Le Rêve biedt via haar website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt uw naam en e-mailadres in te vullen om uw vraag te kunnen behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u Balletstudio Le Rêve toestuurt, worden bewaard zolang naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

 

2. Bij het invullen van het aanmeldingsformulier voor en proefles/auditie kan Balletstudio Le Rêve de volgende persoonsgegevens verwerken:

 

Uw voor- en achternaam

Uw telefoonnummer(s)

Uw e-mailadres

Geboortedatum kind

 

Daarnaast vragen wij in welke groep uw kind op de basisschool zit en hoeveel jaren les uw kind al heeft gehad.

 

Balletstudio Le Rêve biedt via haar website de mogelijkheid om uw kind aan te melden voor een proefles/auditie middels een aanmeldingsformulier, waarbij u gevraagd wordt uw naam en e-mailadres in te vullen om uw aanmelding te kunnen behandelen. In het algemeen verloopt het contact via e-mail, maar mocht Balletstudio Le Rêve u langs deze weg niet kunnen bereiken, dan kan Balletstudio Le Rêve ook telefonisch contact met u opnemen.

 

Om uw kind het juiste advies te kunnen geven, vraagt Balletstudio Le Rêve naar het aantal jaren les van uw kind en de geboortedatum van uw kind en in welke groep uw kind op de basisschool zit, aangezien dit niet altijd met elkaar correspondeert.

 

De gegevens die u Balletstudio Le Rêve toestuurt, worden bewaard zolang naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

 

3. Bij het invullen van het inschrijfformulier voor de Pre-vooropleiding klassiek ballet, dat u persoonlijk ontvangt, kan Balletstudio Le Rêve de volgende persoonsgegevens verwerken:

 

Uw voor- en achternaam

Uw adresgegevens

Uw telefoonnummer

Uw e-mailadres

Geboortedatum kind

 

Daarnaast vragen wij u of er nog bijzonderheden zijn die de balletdocent moet weten in belang van de veiligheid en de gezondheid van uw kind tijdens de balletles.

 

Balletstudio Le Rêve vraagt nogmaals om de bovenstaande gegevens, omdat niet iedereen zich aanmeld middels het aanmeldingsformulier. Deze gegevens worden in de administratie van Balletstudio Le Rêve verwerkt. Uw telefoonnummer wordt tevens opgeslagen op de telefoon van Balletstudio Le Rêve, zodat Balletstudio Le Rêve u kan bereiken bij vragen en eventuele last-minute wijzigingen. Zodra een leerling niet opnieuw inschrijft voor het nieuwe lesseizoen, worden zijn/haar gegevens uit de administratie en telefoon verwijderd.

 

Bij het inschrijfformulier ontvangt u ook de algemene voorwaarden en lesregels & de inschrijf- en betalingsvoorwaarden. Deze staan niet op de website.

 

Op het inschrijfformulier kunt u aangegeven of u wel of geen toestemming geeft om foto’s en/of video-opnamen van uw kind op de website en facebook pagina van Balletstudio Le Rêve te plaatsen en/of op de facebook pagina Balletrecepten / Ballet Recipes.

 

In de maandelijkse factuur die Balletstudio Le Rêve per e-mail naar u verstuurd, staat de naam van uw kind en de adresgegevens vermeld. De facturen worden zeven jaar bewaard vanwege de fiscale bewaarplicht.

 

Fotograferen en filmen tijdens de kijklessen en presentaties is niet toegestaan.

 

4. Bij het aanmelden voor de nieuwsbrief Balletrecepten via MailChimp (https://mailchimp.com/legal/privacy) kan Balletstudio Le Rêve de volgende persoonsgegevens verwerken:

 

Uw e-mailadres

 

Balletstudio Le Rêve biedt via haar website de mogelijkheid om u aan te melden voor de nieuwsbrief Balletrecepten, waarmee u op de hoogte blijft van de ontwikkelingen, activiteiten en publicaties rondom het boek ‘Balletrecepten – De ingrediënten van de klassieke ballettechniek’. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Balletstudio Le Rêve heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met MailChimp. Indien u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, kunt u zichzelf daarvoor uitschrijven via een link onderaan iedere nieuwsbrief.

 

5. Bij het invullen van het bestelformulier voor het boek Balletrecepten verwerkt Balletstudio Le Rêve geen persoonsgegevens.

Door op de button ‘Boek bestellen’ te klikken, komt u op de website Boekenbestellen.nl van Pumbo terecht. (https://www.boekenbestellen.nl/privacy-verklaring)

 

Delen met anderen

 

Balletstudio Le Rêve werkt met bepaalde bedrijven samen. Deze partners kunnen potentieel uw persoonsgegevens krijgen. Dit is nodig om via de website contact met Balletstudio Le Rêve op te kunnen nemen en om uw kind aan te kunnen melden voor een auditie/proefles. Daarnaast is het ook nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen en om het boek Balletrecepten te kunnen bestellen.

 

Wij werken samen met de volgende partijen:

 

Internetbureau Slik: https://slik.eu

Zij hosten en onderhouden de website van Balletstudio Le Rêve en hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Balletstudio Le Rêve.

 

Mailchimp: https://mailchimp.com

Zij houden de e-mailadressen bij voor het afleveren van de nieuwsbrief. Balletstudio Le Rêve heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met MailChimp.

 

Pumbo/Boekenbestellen.nl: https://www.boekenbestellen.nl

Zij regelen de verkoop van het boek Balletrecepten. Omdat u rechtstreeks op de website Boekenbestellen.nl terecht komt, hoeft er geen verwerkersovereenkomst te worden afgesloten.

 

Balletstudio Le Rêve verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden.

 

Cookies

 

De website van Balletstudio Le Rêve gebruikt geen cookies.

 

Google Analytics

 

De website van Balletstudio Le Rêve gebruikt geen google analytics.

 

Beveiliging

 

Beveiliging van persoonsgegevens is voor Balletstudio Le Rêve van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

 

Alle administratieve gegevens worden in de computer opgeslagen en zijn beveiligd met een wachtwoord. Van de papieren inschrijfformulieren wordt een scan gemaakt en in de computer opgeslagen. Het papieren inschrijfformulier wordt vervolgens vernietigd.

 

De website maakt gebruik van een beveiligde verbinding (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

 

De telefoonnummers van de leerlingen worden opgeslagen op de telefoon van Balletstudio Le Rêve en zijn beveiligd met een pincode en wachtwoord.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

 

Balletstudio Le Rêve behoudt het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

 

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens Balletstudio Le Rêve van u heeft, kunt u altijd contact met Balletstudio Le Rêve opnemen. Zie de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

 

U heeft de volgende rechten:

 

Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens Balletstudio Le Rêve heeft en daarmee doet.

Inzage in de precieze persoonsgegevens die Balletstudio Le Rêve heeft.

Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens.

Intrekken van toestemming.

Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

 

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat Balletstudio Le Rêve zeker weet dat er geen gegevens van de verkeerde persoon worden aanpast of verwijdert.

 

Klacht indienen

 

Als u vindt dat Balletstudio Le Rêve u niet op de juiste manier helpt, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens

 

Balletstudio Le Rêve

O.l.v. Maricelle Peeters
Postadres:

Struikheide 63

3069LJ Rotterdam

 

Email: balletstudiolereve@online.nl

Telefoonnummer: 06-27596785

Kamer van Koophandel: 59030205

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 16 mei 2018.