Le reve dans studio

Opbouw lesprogramma

De opbouw van de pre-vooropleiding klassiek ballet bestaat uit een driejarig lesprogramma.

 

Eerstejaars

 

Voor leerlingen uit groep 4 / 5 van de basisschool.

 

In het eerste jaar krijgen bestaat het lesprogramma uit voorbereidend klassiek ballet, voorbereidende  caractère dans / folkloristische dans en incidenteel creatieve dans /pantomime voor dansers. In de klassieke balletles, zal naast de basistechniek van het  klassieke ballet aanvankelijk veel aandacht worden geschonken aan de ontwikkeling van kracht, flexibiliteit, lichaamsbewustzijn en individuele aandachtspunten.

In de caractère dansles zal veel meer gewerkt gaan worden aan de muzikale ontwikkeling, zoals ritme en maatgevoel, presentatie, samenwerking en het opnamevermogen.

In de creatieve dansles komen aspecten aan bod zoals improvisatie, het naar muziek leren luisteren, verbanden leren leggen tussen diverse kunstvormen, zelf een dansstuk leren maken, leren kijken naar dans en een eigen beeld te vormen. Bewustwording waarom je iets doet, wilt doen en waarom je iets mooi vindt. Alles met als doel wat je nodig hebt om dans als kunstvorm neer te kunnen gaan zetten in plaats van een serie pasjes en bewegingen.

Rond de kerst zal er een evaluatie plaatsvinden betreffende de ontwikkeling van iedere leerling middels een schriftelijke beoordeling van de docente en in mei gaan we middels een beoordelingsles kijken of doorstroming naar het tweede jaar mogelijk is. Alle aspecten van de dans worden hier in meegenomen: dansgevoel, muzikaliteit, coördinatie, danstechnische ontwikkeling, ontwikkeling van de fysieke mogelijkheden, presentatie, inzet, presentie, lichaamsbewustzijn en beeldvorming. Aangezien het jonge leerlingen betreft werken wij onder het mom in het voordeel van de twijfel. Jonge kinderen kunnen namelijk een heel verrassend zijn in hun ontwikkeling.

In deze periode heeft het kind dan ook zelf een beeld kunnen vormen of dit bij hem of haar past, want het belangrijkste is dat het uit het kind zelf moeten komen. Dat het kind er echt plezier in heeft om hard te werken en te willen leren. Dat het bereidt is om, indien nodig, thuis opdrachten uit te werken en extra te oefenen. Indien een kind ervaart de bovengenoemde aspecten niet op te kunnen / willen brengen, dan zal het nooit voor niks zijn geweest. Dat is de kracht en de schoonheid van dit vak. Het geeft je als persoon zoveel mee waar je in de toekomst altijd, op welke manier dan ook, profijt van zult hebben.

 

Tweedejaars

 

De eerstejaars leerlingen met een positieve beoordeling stromen door naar het tweedejaars lesprogramma. De leerlingen zitten in groep 5 / 6 van de basisschool. Het lesprogramma blijft gelijk; klassiek ballet, caractère dans / folkloristische dans en incidenteel creatieve dans /pantomime voor dansers. De beoordelingsprocedure en de kledingvoorschriften blijven hetzelfde.

 

Derdejaars

 

De leerlingen die het tweedejaars lesprogramma met een positief resultaat hebben afgelegd, stromen door naar het derdejaars lesprogramma. De leerlingen zitten in groep 6 / 7 van de basisschool. Wederom blijft het lesprogramma blijft gelijk; klassiek ballet, caractère dans / folkloristische dans  en incidenteel creatieve dans / pantomime. De beoordelingsprocedure en de kledingvoorschriften blijven hetzelfde.

 

In het derde jaar van de pre-vooropleiding vinden de audities op de naar eigen keuze dansvakopleiding of verschillende dansopleidingen plaats.

 

Na het derdejaars lesprogramma stopt de pre-vooropleiding. De leerlingen die worden toegelaten op een erkende dansvakopleiding zullen hun opleidingstraject voortzetten in groep 7 / 8 van de binnenschoolse vooropleiding op één van de dansvakopleidingen. De leerlingen die besluiten om niet naar een dansvakopleiding te gaan, maar wel graag willen blijven dansen, begeleiden wij in het vinden van een passende particuliere balletschool die bij het desbetreffende kind past. Leerlingen die niet zijn toegelaten, maar nog niet willen opgeven, kunnen in overleg met Balletstudio le Rêve, die op haar beurt ook zal overleggen met de desbetreffende dansvakopleiding, nogmaals het derdejaars lesprogramma volgen.

 

Foto's 2010 064