Le reve dans studio

 

Tussendoortje #13

11 december 2017 / door

In ons dertiende tussendoortje kunnen jullie proeven van de passie, ervaringen en ideeën van oud-leerlinge Marijn van der Kraan.

 

 

Kan je kort vertellen wie je bent en wat jouw dansachtergrond is?

Ik ben Marijn van der Kraan, 15 jaar. Op mijn vierde ben ik begonnen met klassiek ballet bij Ballet- en Dansstudio Gouda. Dit heb ik tot mijn tiende gedaan. Via mijn dansdocente, Maricelle Peeters, ben ik in aanraking gekomen met de Nationale Balletacademie in Amsterdam. Hier heb ik destijds auditie gedaan voor de vooropleiding. Hiervoor was ik aangenomen en toen heb ik een jaar lang elke zaterdag in Amsterdam gedanst. Eind van dat jaar vonden de audities voor de reguliere opleiding plaats. Hier was ik ook voor aangenomen. Ik heb toen 3 jaar lang met veel plezier op de Balletacademie gedanst. Hier kregen we de stijlen klassiek, modern en werelddans. In mijn derde jaar begon ik steeds meer fysieke problemen te krijgen en hiervoor ben ik ook een operatie ondergaan. In het derde jaar vond zoals elk jaar de auditie plaats en hier ben ik toen voor afgewezen. Nu zit ik sinds 3 jaar alweer in Gouda op school en dans ik nog steeds met veel plezier bij Loes Dans & productie.

 

Je hebt op een professionele balletschool gezeten. Op welke school en hoe lang?

De Nationale Balletacademie Amsterdam, 1 jaar vooropleiding en 3 jaar reguliere opleiding.

 

Hoe heb je het toen ervaren om te moeten stoppen?

Ik wist al lange tijd dat ik fysiek niet geschikt was om door te groeien op de NBA. Misschien kwam het hierdoor ook dat ik minder plezier had in de balletlessen en juist steeds meer in de moderne en werelddans lessen. Ik wilde graag wat anders en eigenlijk wat de uitslag van mijn auditie dan ook was, ik wilde stoppen op de NBA. Hierdoor heb ik het nooit als ´heel erg´ ervaren dat ik gestopt ben op de NBA.

 

En hoe kijk je daar nu tegen aan?

Ik mis het wel nog steeds heel erg vaak, omdat ik hier fantastische tijden heb gehad die ik nooit had willen missen. Maar ik heb het nu heel erg naar mijn zin op school in Gouda, dus ik heb wel de juiste beslissing genomen.

 

Zou je in een volgend leven weer naar een professionele balletschool willen? Waarom wel of waarom niet?

Ik zou in een volgend leven weer naar een professionele dansacademie gaan, omdat ik hier buiten dans heel veel geleerd heb zoals zelfstandigheid en ik hier een hele leuke tijd heb gehad.

 

Dans je nog steeds? Zo ja, welke stijlen en hoe vaak per week?

Ik doe nog steeds aan dans; 2 x per week bij Loes Dans & Productie. Dit is voornamelijk moderne dans.

 

Wat is voor jou het grootste verschil tussen een professionele balletschool en een amateur balletschool?

Het verschil tussen mijn amateurschool en de balletacademie is dat de balletacademie vergeleken met de amateurschool strikter is en er meer van je verwacht wordt, maar dit vond ik niet vervelend en eigenlijk juist motiverend.

 

 

 

 Ga je nog wel eens kijken op je ‘oude’ school? Hoe ervaar je dat dan?

Ik ga altijd naar de eindproductie van de NBA en dat vind ik heel erg leuk, omdat er dan weer allemaal herinneringen boven komen en het heel leuk is om te zien hoe iedereen verder is gekomen.

 

Wat is voor jou een goede danser en waarom?

Een goede danser is iemand die zijn eigen stijl van dansen heeft en mensen weet te laten blijven kijken naar hem of haar.

 

Wat is voor jou een goede balletdocent en waarom?

Een goede balletdocent is iemand die ervaring heeft en weet wat ze zegt. Ook moet de docent goede correcties geven en de leerling verder helpen in zijn of haar proces.

 

Waar denk je aan bij de titel ‘Balletrecepten – De ingrediënten van de klassieke ballettechniek’?

Aan de dingen die nodig zijn om ballet te dansen.

 

Welke tips en/of adviezen wil je graag meegeven aan de beginnende klassieke balletleerlingen van nu?

Geniet vooral van het dansen en als je verder wil groeien, wees niet bang en doe gewoon auditie, want waar het je ook brengt het zal je veel opleveren.

 

Wat is jouw toekomstdroom?

Mijn toekomstdroom is om altijd te blijven doen wat ik leuk vind en andere mensen helpen.